DECIDIX exigix explicacions a Joan Ribo, Valencia Ciutat ha perdut la Copa America

  • Post author:
  • Post category:Uncategorized
  • Reading time:1 mins read
You are currently viewing DECIDIX exigix explicacions a Joan Ribo, Valencia Ciutat ha perdut la Copa America

DECIDIX exigix explicacions a Joan Ribo de per que ha evitat que la Copa America fora en Valencia Ciutat, i pareix haver propiciat que se fera en atre territori. Estem absolutament en contra de tindre politics sumissos ad atres territoris que no siguen el valencià.
#decidix
#decidixElTeuFutur