Regeneración Política

· Eliminar la finançacio dels partits politics
· Eliminar en el clientelisme
· Eliminar portes giratories
· Eliminar patrocini mijos comunicacio
· Llei contra la mentira politica
· Complir el programa electoral
· Eliminar aforaments
· Referendums vinculants
· Agencia Antifrau vinculant

Prou de partitocracia

· Llistes obertes

Finançacio Valenciana

· Volem un concert fiscal
· Recuperar el sistema financer
· Reclamar deute historic

Infraestructures

· Acabar ya Corredor Mediterraneu
· Modernisar ya Port de Valencia
· Port sec en Elig
· Tram Gandia-Denia

I+D+i

· 3% en inversio en investigacio
· Carrera investigadora digna
· Reduccio carrega administrativa
· Aument inversio Universitats

Sanitat

· Sanitat publica en recursos
· Incrementar finançacio sanitat
· Permetre la privada
· Salut mental

Empreses i Autonoms

· Baixar els imposts
· Eliminar la quota d'autonom
· Bonificacions per a empreses Tecnologiques

Educacio

· Motivacio a l'aprenentage
· Busqueda de l'excelencia
· Aumentar les arees de
· Ensenyament critic

Industria

· Crear mes hubs industrials
·

Juridic

· Recuperar el Dret Civil Valencià
· Eleccions per a triar el poder judicial
· Responsabilitats politiques

Benestar Social

· Els nostres majors
·

Ecologisme

· Reduir dependecia energetica
· Energies renovables
· Reforestar
·

Cultura i Patrimoni

· Recuperar els edificis historics
· Potenciar la llengua valenciana
· Protegir el VCF

Agricultura

· Campanyes publicitàries dels productes valencians.
· Importacions en reciprocitat, clausula espill.
· Anàlisis dels recursos hídrics, transvas Tajo-Segura.
· Control de plagues i malalties, tractament en fret.
· PAC mes mediterrànea.
· Eliminar restriccions a l'activitat arrocera.
· Llei de la cadena alimentaria.