EL I CONGRES DE DECIDIX FIXA LES BASES DEL PROYECTE VALENCIANISTE

You are currently viewing EL I CONGRES DE DECIDIX FIXA LES BASES DEL PROYECTE VALENCIANISTE
  • Reading time:5 mins read

Exit de participacio en una jornada clau per a marcar les pautes programatiques.

La federacio de partits valencianistes Decidix celebrà este dumenge, en el Cap i Casal, el seu I Congres. Un dia dedicat a posar en comu les aportacions destinades a configurar el seu programa politic durant els anys vinents.

Com senyalà el secretari Federal, Joan Carles Puchalt, en el discurs inaugural, “estem molt contents perque hem pogut aprofitar, per a fer el nostre programa, no nomes l’experiencia dels grans professionals que tenim en Decidix, sino tambe les aportacions que, a nivell individual i colectiu, han fet personalitats i organisacions culturals, llaborals i sectorials que han volgut prendre part en este ilusionant treball de donar cos al proyecte per a 5 millons de valencians”.

Despuix de la presentacio de l’acte, començaren les intervencions dels ponents de les arees corresponents i els debats relatius a les esmenes propostes. Foren 12 les ponencies presentades, lo que implicà que els debats es desenrollaren no nomes durant el mati, sino tambe a lo llarc de la vesprada.

Robert Gomez en Infraestructures: “El Corredor Mediterraneu es vital per a la nostra competitivitat internacional, per lo que s’hauria haver acabat fa 30 anys. Per atra part, la cohesio i integritat valenciana com a poble, requerix d’una vertebracio per a que tots els seus ciutadans circulen lliurement en tot el territori valencià. D’esta manera se puguen estretir llaços emocionals, culturals, empresarials, comercials… entre els valencians i valencianes, incrementant aixina el desenroll territorial.” Carmen Giménez, responsable de Benestar Social, declarà que “l’actual societat està abandonant als seus majors, en Decidix volem deixar clar el nostre compromis en les persones que ho donaren tot per nosatres i ara mereixen les inversions necessaries per a garantisar la seua calitat de vida”. Juli Moreno, en la ponencia de Cultura, afirmà que “la cultura es l’anima d’un poble. Ser coneixedor i particip de les seues manifestaciones te fa ser part i aumenta el teu patriotisme”.

En el marc de les reivindicacions financeres, Félix Herráez, sindic de dita area, destaca que “per a Decidix, es de vital importancia que Valencia tinga un Concert Economic, com ya tenen unes atres autonomies”. Dani Salvador en Autogovern i Justicia: “El Congres dels Diputats en el respal dels partits nacionals i l’inoperancia dels atres, impedix una solucio a la paralisis de l’autogovern en materia de Dret Civil Valencià que no podem consentir”.

Per la seua part, Francisco Soriano, ponent de Patrimoni, recalcà, en la llinea de defensa de les nostres senyes d’identitat, que “en un mon cada volta mes globalisat i homogeneu, el patrimoni historic-artistic I cultural valencià, de les nostres tradicions i llengua, es l’unic que nos diferencia com a poble i nos otorga singularitat”.

Finalment, l’encarregat de la ponencia d’Agricultura, Salvador Miralles, remarcà que “es vital, per a poder defendre, des de la politica, el camp valencià, que es faça des d’un partit valencianiste, que no tinga que rendir contes a ningu mes que als agricultors de la Comunitat Valenciana. Tenim que exigir, per als agricultors valencians, les mateixes ajudes que tenen atres territoris”.

Son algunes de les intervencions que es feren durant el I Congres Federal de Decidix. Un dia que senta les bases del programa d’actuacio politica i social del valencianisme integrador i aglutinador, destinat a durar, que necessita el nostre poble.

La federacio DECIDIX: @POBLE DEMOCRATIC @ACNV @AVANT Albal @SUMANTper Torrent @UNITS per Gandia @GENT per Benifayo @INDEPENDENTS per Montroy @Valencians per Moncada.

#Decidix

#Honestitat #Sacrifici

#Treball #Generositat