DECIDIX exigix una finançacio justa per als cinc millons de valencians

You are currently viewing DECIDIX exigix una finançacio justa per als cinc millons de valencians
  • Reading time:1 mins read

Exigim que els valencians tingam lo que mos correspon, es fonamental tindre inversions en infraestructures i finançacio per a inversions en ciencia, sanitat, industria… El Congres dels Diputats mos menyspreen perque no hem tengut la determinacio de tindre una força politica nostra, pero ara ha aplegat el moment de dir “fins aci hem aplegat”. DECIDIX exigix posar fi ad esta discriminacio.